Dự án bất động sản

 

Tổng hợp danh sách Chung cư VP6 Linh Đàm đang giao dịch ngày 30-5-2014

Tổng hợp danh sách căn hộ Chung cư VP6 Linh Đàm đang giao dịch ngày 30-5-2014. Tiến độ đang đóng 20% giá trị căn hộ và chuẩn bị đổ sàn tầng 7...
TòaTầngCănDiện tíchGiá gốcBan côngHướng cửaChênh
VP62277,7615,45ĐNB-ĐB295
VP623677,7615,45ĐBĐN385
VP63277,7615,45ĐNB-ĐB300
VP643677,7615,45ĐBĐN450
VP65277,7615,965ĐNB-ĐBTT
VP66277,7615,965ĐNB-ĐB370
VP663677,7615,965ĐBĐNTT
VP67277,7615,965ĐNB-ĐB380
VP68277,7615,965ĐBB- ĐB350
VP69277,7615,965ĐBB- ĐB400
VP612A3677,7615,45ĐBĐNTT
VP6143677,7615,965ĐBĐN440
VP6173677,7615,45ĐBĐN450
VP618277,7615,45ĐNB- ĐB370
VP6183677,7615,45ĐBĐN465
VP6203677,7615,45ĐBĐN440
VP621277,7614,935ĐNB- ĐB385
VP624277,7614,935ĐNB- ĐB385
VP6273677,7614,935ĐBĐN415
VP628277,7614,935ĐNB- ĐB390
VP6283677,7614,42ĐBĐN420
VP630277,7614,935ĐNB- ĐB400
VP6323677,7614,42ĐBĐN470
VP635277,7614,42ĐNB- ĐB300
VP6353677,7614,42ĐBĐN395


Chung cư VP6 căn 77,76m2 thiết kế 3PN; 2WC; 1PK; 1Logia.

TòaTầngCănDiện tíchGiá gốcBan côngHướng cửaChênh
VP621474,4515TNTB180
VP631474,4515TNTB220
VP641474,4515TNTB240
VP661474,4515,5TNTB250
VP671474,4515,5TNTB215
VP6101474,4515,5TNTB240
VP6121474,4515,5TNTB250
VP6171474,4515TNTB260
VP6191474,4515TNTB250
VP6231474,4514,5TNTB250
VP6261474,4514,5TNTB250
VP6311474,4514TNTB220
VP6341474,4514TNTB250


Chung cu VP6 căn 74,45m2 thiết kế 3PN; 2WC; 1PK; 1Logia.TòaTầngCănDiện tíchGiá gốcBan côngHướng cửaChênh
VP622268,3315TBĐN245
VP652268,3315,5TBĐN285
VP662268,3315,5TBĐN285
VP682268,3315,5TBĐN300
VP6102268,3315,5TBĐN300
VP6112268,3315,5TBĐN300
VP6202268,3315TBĐN275
VP6252268,3314,5TBĐN300
VP6282268,3314,5TBĐN300
VP6302268,3314TBĐN300


Chung cư VP6
căn 68,33m2 thiết kế 2PN; 2WC; 1PK; 1Logia.


TòaTầngCănDiện tíchGiá gốcBan côngHướng cửaChênh
VP662466,6815,5TBĐN280
VP672466,6815,5TBĐN290
VP682466,6815,5TBĐN300
VP6112466,6815,5TBĐN300
VP6122466,6815,5TBĐN285
VP6152466,6815,5TBĐN295
VP6272466,6814,5TBĐN285
VP6312466,6814TBĐN310
VP6342466,6814TBĐN270
VP6352466,6814TBĐN230


Chung cư VP6 căn 66,68m2 thiết kế 2PN; 2WC; 1PK; 1Logia.


TòaTầngCănDiện tíchGiá gốcBan côngHướng cửaChênh
VP624866,1615Đ- ĐNT- TB230
VP684866,1615,5Đ- ĐNT- TB280
VP6104866,1615,5Đ- ĐNT- TB280
VP6114866,1615,5Đ- ĐNT- TB295
VP6124866,1615,5Đ- ĐNT- TB285
VP612A4866,1615,5Đ- ĐNT- TB285
VP6174866,1615Đ- ĐNT- TB275
VP6214866,1614,5Đ- ĐNT- TB330
VP6264866,1614,5Đ- ĐNT- TB280
VP6324866,1614Đ- ĐNT- TB280
VP6334866,1614Đ- ĐNT- TB260


Chung cư VP6 căn 66,16m2 thiết kế 2PN; 2WC; 1PK; 1Logia.


TòaTầngCănDiện tíchGiá gốcBan côngHướng cửaChênh
VP662065,8515,5TBĐN320
VP672065,8515,5TBĐN310
VP6112065,8515,5TBĐN320
VP6212065,8514,5TBĐNTT
VP6232065,8514,5TBĐN305
VP6302065,8514TBĐN330
VP6312065,8514TBĐN340
VP6352065,8514TBĐN300


Chung cư VP6
căn 65,85m2 thiết kế 2PN; 2WC; 1PK; 1Logia.TòaTầngCănDiện tíchGiá gốcBan côngHướng cửaChênh
VP62665,2615TNB- ĐB200
VP621265,2615TNB- ĐB190
VP622665,2615TBĐN245
VP624265,2615Đ- ĐNT- TB225
VP631265,2615TNB- ĐB190
VP634265,2615Đ- ĐNT- TB230
VP64665,2615TNB- ĐB185
VP641265,2615TNB- ĐB190
VP643265,2615TBĐN260
VP65665,2615,5TNB- ĐB215
VP651265,2615,5TNB- ĐB215
VP654265,2615,5Đ- ĐNT- TB240
VP662665,2615,5TBĐN290
VP663265,2615,5TBĐN280
VP664265,2615,5Đ- ĐNT- TB295
VP67665,2615,5TNB- ĐB200
VP671265,2615,5TNB- ĐB200
VP672665,2615,5TBĐN245
VP673265,2615,5TBĐN285
VP683265,2615,5TBĐN290
VP684265,2615,5Đ- ĐNT- TB290
VP694265,2615,5Đ- ĐNT- TB295
VP610665,2615,5TNB- ĐB215
VP6102665,2615,5TBĐN260
VP6104265,2615,5Đ- ĐNT- TB285
VP6112665,2615,5TBĐN270
VP6113265,2615,5TBĐN300
VP6122665,2615,5TBĐN280
VP6123265,2615,5TBĐN280
VP6124265,2615,5Đ- ĐNT- TB290
VP614665,2615,5TNB- ĐB230
VP6151265,2615,5TNB- ĐB265
VP6164265,2615,5Đ- ĐNT- TB300
VP617665,2615TNB- ĐB230
VP6174265,2615Đ- ĐNT- TB275
VP618665,2615TNB- ĐB215
VP6183265,2615TBĐN350
VP624665,2614,5TNB- ĐB240
VP6252665,2614,5TBĐN285
VP6262665,2614,5TBĐN310
VP6272665,2614,5TBĐN285
VP6273265,2614,5TBĐN280
VP6283265,2614,5TBĐN300
VP6302665,2614TBĐN285
VP6304265,2614Đ- ĐNT- TB265
VP632665,2614TNB- ĐB260
VP633665,2614TNB- ĐB250
VP6331265,2614TNB- ĐB300
VP6333265,2614TBĐN300
VP6343265,2614TBĐN250
VP6351265,2614TNB- ĐB240
VP6352665,2614TBĐN220
VP6353265,2614TBĐN220


Chung cư VP6 căn 65,26m2 thiết kế 2PN; 2WC; 1PK; 1Logia.TòaTầngCănDiện tíchGiá gốcBan côngHướng cửaChênh
VP62463,0615TNĐ- ĐB200
VP623463,0615TBĐN275
VP63463,0615TNĐ- ĐB195
VP653463,0615,5TBĐN260
VP66463,0615,5TNĐ- ĐB220
VP663463,0615,5TBĐN300
VP67463,0615,5TNĐ- ĐB250
VP673463,0615,5TBĐN320
VP683463,0615,5TBĐN300
VP69463,0615,5TNĐ- ĐB225
VP693463,0615,5TBĐN295
VP612463,0615,5TNĐ- ĐB245
VP614463,0615,5TNĐ- ĐB230
VP6143463,0615,5TBĐN295
VP615463,0615,5TNĐ- ĐB245
VP617463,0615TNĐ- ĐB230
VP618463,0615TNĐ- ĐB265
VP6183463,0615TBĐN350
VP619463,0615TNĐ- ĐB260
VP620463,0615TNĐ- ĐB280
VP633463,0614TNĐ- ĐB250
VP6333463,0614TBĐN335
VP634463,0614TNĐ- ĐB240
VP635463,0614TNĐ- ĐB245
VP6353463,0614TBĐN
VP6353463,0614TBĐN290


Chung cư VP6 căn 63,06m2 thiết kế 2PN; 2WC; 1PK; 1Logia.


TòaTầngCănDiện tíchGiá gốcBan côngHướng cửaChênh
VP621662,615,45TB gócĐN295
VP651662,615,965TB gócĐN350
VP661662,615,965TB gócĐN330
VP671662,615,965TB gócĐN300
VP681662,615,965TB gócĐN335
VP6101662,615,965TB gócĐN290
VP6111662,615,965TB gócĐN320
VP612A1662,615,45TB gócĐN300
VP6171662,615,45TB gócĐN320
VP6221662,614,935TB gócĐN355
VP6281662,614,935TB gócĐN355
VP6301662,614,42TB gócĐN300
VP6311662,614,42TB gócĐN310


Chung cư VP6 căn 62,6m2 thiết kế 2PN; 2WC; 1PK; 1Logia.


TòaTầngCănDiện tíchGiá gốcBan côngHướng cửaChênh
VP62861,0515TNB- ĐB155
VP621061,0515TNB- ĐB155
VP623061,0515TBĐN205
VP624461,0515Đ- ĐNT- TB190
VP624661,0515Đ- ĐNT- TB190
VP634461,0515Đ- ĐNT- TB200
VP634661,0515Đ- ĐNT- TB200
VP64861,0515TNB- ĐB185
VP641061,0515TNB- ĐB185
VP642861,0515TBĐN230
VP643061,0515TBĐN230
VP644461,0515Đ- ĐNT- TB190
VP644661,0515Đ- ĐNT- TB190
VP652861,0515,5TBĐN280
VP66861,0515,5TNB- ĐB